Hvad er kalibrering?

Hvad er kalibrering?

TV Kalibrering tilbyder dig en professionel kalibrering fra 1495 kr. inkl. Moms.

Projektorer har ofte meget detaljerede indstillings muligheder, billedet kan ofte indstilles og kalibreres på flere parametre end mange tv skærme.
Der kan være tale om avancerede indstillinger i alt lige fra hvidbalance til CMS (Color Management System) samt flertrins gammajusteringer.
Har du investeret i en projektor til din hjemme biograf eller stue, er en kalibrering værd at overveje.

En kalibrering af din projektor vil sikre dig:

  • 1:1 gengivelse af billede materialet – dette sikres ved kalibrering af mange parametere lige fra skarphed til hvidbalance samt CMS mm.
  • Kontrol af hele signalkæden fra afspiller til projektor – I en hjemme biograf føres signalet næsten altid igennem en surround receiver hvilket kan give forringelse af billedet.
  • Øget detaljegrad i mørke og lyse scener – dette kan opnås ved præcis justering af projektorens gamma niveau på tværs af hvidbalancen.
  • Den optimale indstilling af din projektor – vi bruger markedets bedste software og hardware fra amerikanske SpectraCal.

 

Bestil kalibrering

At kalibrere betyder at man foretager en måling og efterfølgende justerer en genstand eller et apparat ind efter en forudbestemt standard eller et kendt mål.

Når man taler om at kalibrere et tv betyder det at man foretager en række målinger og justeringer på billedet, så skærmen gengiver kildematerialet uden at ændre på det.
Altså betyder det at indholdet som vises på skærmen bliver gengivet nøjagtigt som det er produceret.

At foretage en professionel kalibrering af et tv er en proces hvor man ikke kun justerer og kontrollerer billedet på selve skærmen, men hvor man også sikrer at signalet ikke bliver forringet eller ændret på sin vej fra eksempelvis Blu-Ray afspiller til AV Receiver og videre til selve skærmen. Vi oplever af og til opleve at signalet på sin vej igennem ”video-kæden” bliver ændret i større eller mindre grad og netop det tager vi højde for ved en kalibrering.

Der findes utallige af muligheder inden for valg af afspillere, tv bokse, streaming enheder, A/V receivere osv. Når disse enheder kobles sammen med en tv skærm kan der opstå både små men også ganske markante ændringer i signalet som kan være årsag til at billedet ikke gengives korrekt.
I nogen tilfælde vil ændringerne være små og ubetydelige, mens andre gange vil signalet blive ændret i en så stor grad at billedet bliver direkte forringet.

Vi ser ofte at farver gengives forkert, detaljer bliver mindre synlige eller forsvinder helt, eller sågar at skærmens fulde potentiale ikke kommer til sin ret, grundet en forkert indstillet enhed som indgår i det system man nu engang har derhjemme. Det kan være alt lige fra opløsningen i billedet, hvor godt skærmen håndterer hurtige bevægelser til forringelse af sort niveau samt detaljer i billedets yderområder (mørk/lys)

Langt de fleste tv skærme i dag, afviger i en vis grad fra den standard som er udarbejdet af film og tv industrien, det er meget individuelt fra producent til producent hvor stor afvigelsen er og hvor synlig en forskel man vil opleve efter en kalibrering.

Man skal huske på at skærmene fra fabrikken er indstillet til imponere med kraftige farver og lys når de fremvises i butikkerne, fokus ligger på salg af flest mulige skærme og ikke på korrekt billedgengivelse.

Vi har herunder indsat et eksempel fra en af de mest populære tv modeller i 2016 nemlig LG OLED B6, billederne herunder viser før og efter målinger af gråtone skalaen.

Ved et korrekt billede skal de tre primær farver, Rød, Grøn, Blå (RGB) ligge på 100% gennem hele skalaen, billederne herunder er taget hvor skærmen er indstillet til den mest korrekte billede profil fra fabrikken, den hedder ISF/EKSPERT Mørk, det som kendetegnede alle de B6 skærme vi har udført kalibrering på, var at skærmene led af et grønligt farvestik, altså var primær farven GRØN overrepræsenteret når man foretog målinger af gråtone skalaen, når denne visningsfejl blev korrigeret gav det en markant synlig forskel efter kalibrering.

Øverst: Før kalibrering
Nederst: Efter kalibrering

rgb

 

Her ses effekten på et billede taget fra afspilning af en 4K Youtube video:

Før kalibreringen:
frog before website

 

Efter kalibreringen:
Oled calibration

 

En kalibrering vil i grove træk typisk udføres i følgende rækkefølge:

1. Valg af billede profil
Vi finder og vælger den billede profil som lægger tættest på standarden, det er oftest biograf eller Cinema profilen, vi måler alle profiler og når den bedst egnede er fundet er det den profil vi kalibrerer på.

2. Justering af billed behandlings programmer
Vi går som regel ind og deaktiverer de fleste af dem, de gør oftest mere skade end gavn, det kommer lidt an på kildematerialet man benytter mest, men funktioner som dynamisk kontrast og MPEG støjfilter mm. Deaktiverer vi. Funktioner som Auto Motion Plus, Motion Flow og andre ”bevægelses fremmende” programmer justeres også.

3. Kontrast og Lysstyrke
Denne justering foretages på øjemål, kontrasten regulerer skærmens ”hvid niveau” og lysstyrken regulerer skærmens ”sort niveau”. Ofte tages der fejl af disse indstillinger da mange tror kontrast styrer sort niveauet og lysstyrke styrer skærmens hvid niveau. Herunder ses et eksempel på et forkert ”hvid niveau” det resulterer i det man kalde for en ”knust hvid”, læg mærke til manglen på detalje i sneen på billedet til højre, dette grundet for høj kontrast niveau:

kontrast-1-283x300

Når det kommer til ”sort niveau” så skal skærmen vise et meget dybt og mørkt sort niveau uden at miste detaljen i f.eks. skygge. Hvis skærmens lysstyrke er sat for lav resulterer det i ”knust sort” hvor detaljen mistes i skyggen og er lysstyrken sat for høj vil billedet virke mat og udvasket, sort vil se mere grå ud. Se eksempel herunder, læg mærke til billedet i midten, kjolen mister sin detalje i stoffet på grund af ”knust sort”, billedet til venstre er den korrekte indstilling og billedet helt ude til højre er lysstyrken sat for høj.

kontrast-2-300x212

4. Måling af skærmens “light output”
Her måler vi hvor meget lys skærmen sender ud ved et 100% hvidt billede, som regel sender de fleste skærme for meget ud og det kan reguleres på flere forskellige måder, som udgangspunkt sigter man efter 120 cd/m2 også kaldet nits i et mørkt rum, ved dagslys afhænger det af lysindfaldet i rummet og hvor reflektiv skærmen er.

5. Skarphed
Indstillingen af skarpheden er relativt simpel, som regel skal denne skrues væsentligt ned for at sikre uønskede artefakter bliver dannet i billedet.

6. Gråtone skala
Skalaen går fra 100% hvid til 100% sort, man indstiller denne skala for at sikre overgangen fra hvid til sort sker uden påvirkning fra uønskede farver, herunder ses eksempel på henholdsvis korrekt og ukorrekt gråtone skala:

En korrekt gråtone skala uden fejl vil se således ud:

gråtone-korrekt-300x28

Sort kaldes for 0 IRE og hvid 100 IRE.

En ukorrekt gråtone skala vil se således ud:

gråtone-ukorrekt-300x28

Det ses meget ofte på skærmens standard indstilling at farverne i den mørke ende af skalaen har et rødligt præg og for meget blåt i den lyse ende af skalaen.Kalibrering af gråtone skalaen kræver adskillige målinger og justeringer, det er også denne man kan vælge at kalibrere på 2-10 eller sågar 20 punkter. Som udgangspunkt foretager vi en 10 punks justering hvis skærmens indstillings muligheder tillader dette.
Hos TV Kalibrering sigter vi altid efter en *dE værdi på under 2.
Ved en kalibrering af gråtone skalaen måler man også farvetemperatur, her sigtes efter at ramme 6500 Kelvin, det er en standard som er fastsat af industrien og som svarer til solens lys ved middagstid i nord/vest Europa.
Er farvetemperaturen på dit tv for lav, vil farverne have et rødligt og varmt præg, i den modsatte ende ved for høj farvetemperatur vil farverne bære et koldt og blåligt præg. Når man taler om 6500K betyder det at denne værdi ikke har nogen farveinformation, men blot er enten sort eller hvid eller en gråtone midt imellem.
*dE= Delta E værdi er et udtryk for hvor korrekt en farve er, værdier over 2 vil være meget svagt synlige og værdier over 5 vil resultere i direkte forkert farver.

7.  Gamma
Gamma indstillingen på dit tv indstiller lystætningen også kaldet luminans niveau.
Indstillingen styrer luminans niveauet i mellemtonerne på gråtone skalaen.
Et billede med for lav gamma indstilling vil have en god detalje i mørke toner, blandt andet detaljer i skyggen vil fremstå tydelige. Konsekvensen vil være en mere udvasket sort der ser grå ud, det kan til forveksling se ud som at lysstyrken er skruet kraftigt op.
Er indstillingen derimod for høj, vil man se dybe sorte toner, men uden detaljer i skyggen, se billede herunder, billedet venstre viser det korrekte billede,i midten er gamma indstillingen for høj og billedet til højre viser hvad en for lav gamma indstilling gør ved billedet:

ChromaPureGuide_gamma

Når gamma indstillingen er korrekt, vil den typisk stå imellem 2.1 – 2.4.

Kalibrering af gamma indstillingen er ret avanceret og resultatet afhænger i høj grad også af hvor meget det er muligt at indstille denne i skærmens menu, når man kalibrerer gamma kræver det ofte mange målinger af selve gamma kurven samt måling og justering af skærmens lys output og især gråtone skalaen kan blive påvirket af dette, derfor laves der adskillige målinger og justeringer af gamma og gråtoneskalaen.

8. Farver
Der er fastsat nogle standarder som man forsøger at ramme så præcist som muligt, til farver benyttes CIE 1931 diagrammet som indeholder alle farver synligt for det menneskelige øje. REC.709 farverummet benyttes for de fleste tv skærme, dette farverum indeholder ca. 35% procent af de farver det menneskelige øje kan se, dog er visse topmodeller udstyret med evnen til at vise et endnu mere udvidet farverum som kaldes DCI P3 indeholdende ca. 54% procent af de farver det menneskelige øje kan se, dette kaldes for HDR (High Dynamic Range). CIE 1931 diagram:

CIE1931-269x300

De fleste tv skærme i dag har et *CMS og når vi kalibrer farverne sigtes vi igen altid efter en dE værdi på under 2, enkelte modeller kan være vanskelige at kalibrere farverne på, da de enkelte indstillinger er interaktive, altså når man regulere den blå farve påvirkes den grønne farve osv. Dog kan man altid opnå rigtig store forbedringer i forhold til standard eller biograf profilerne.
*CMS = Color Management System er et program som bruges til at kalibrere farverne på et tv, såfremt skærmen har dette kan der opnås en meget høj præcision af farve gengivelserne.

9. Kontrol målinger og rapport
Når skærmen er kalibreret foretager man en måling af samtlige parametre, dette gøres for at sikre at alle indstillinger er sat korrekt og disse målinger bliver registreret i den før og efter rapport kunden får udleveret, i rapporten er alle indstillinger skrevet ned til evt. senere brug.

Det var en kort gennemgang af hvad en kalibrering indebærer og en forklaring på nogle af de “håndtag” der skrues på undervejs.
En kalibrering tager ca. 2-3 timer at udføre afhængig af hvor mange justeringer og tweaks man laver undervejs.

Resultatet bliver et billede som står så korrekt som det er muligt og alle billede parametre vil være justeret og tilpasset til skærmens placering og brug
Det er et kendt faktum at en kalibrering er en absolut nødvendighed for at kunne få det bedste billede ud af sin skærm.

 

10. 3D LUT HARDWARE KALIBRERING AF LG 2018 MODELLER – OLED & SUPER UHD LCD

På CES 2018 fremviste LG og SpectraCal en helt ny type kalibrering, 3D LUT AutoCal er en automatisk kalibrerings process som gør at kalibreringen bliver udført på langt flere punkter end hidtil muligt (30.000+) samt kalibrering af alle HDR formater inkl. Spil Tilstande.
AutoCal er en automatisk kalibrerings process som foretages internt i skærmenes 3D LUT, en LUT er skærmens interne måde at beregne farver og hvor det hidtil kun har været muligt at kalibrere de 3 primær og 3 sekundære farver, er det nu muligt at foretage kalibrering af hver en enkelt farves nuance hele vejen fra hvid til den 100% mættede farve. Derudover er kalibreringen af gråtonerene (hvidbalancen) også blevet mere omfattende med måling og justering af endnu flere punkter.

 


Du kan læse mere om kalibrering på www.flatpanels.dk og www.avsforum.com

autocals